Bir sitede zekt ile ilgili bir yaz okumutum. Dorusu bu yazy Kuran ile karlatrdmda, bizlerin hadis ad altnda her eye hemen inanmayp, sylenenlere dikkatle yaklap, Kuran ile karlatrmamz ve onun szgecinden geirmemiz gerektiini, ok daha iyi anladm. Zekt konusu ile ilgili yazm yazarken, istedim ki birlikte bu konuyu, Kuran ayetleri ile onun altnda dnelim. Allah Kuran da bakn ne diyor, bizlere gnderdii rehber iin.


Kamer 17: Andolsun biz, KURAN'I T ALMAK N KOLAYLATIRDIK. t alan yok mudur?


Kamer 22: Yemin olsun ki biz, KURAN'I T VE BRET N KOLAYLATIRDIK. Fakat dnen mi var?


Kuran da ki bu iki ayeti okuduumuzda, Rabbimiz in bizlere gnderdii, slam dinini/Kur'an bizler iin kolaylatrdn, ak bir ekilde belirtiyor. Bu yazm yazmaya neden olan bir sitede, zekt konusunda yazlm yazda dikkatimi eken szleri, nce sizlerle paylamak istiyorum.


"Zekt verilen maln reyecei, bereketlenecei ve temizlenecei Kuran- Kerimde beyan olunmutur."


Gerekten ne gzel szler. Dorudur zekt verilen maln, ya da parann reyecei, bereketlenecei, esas nemlisi hayrnn grleceidir. Gelelim yazlan yaznn dier blmlerinde, anlatmak istedii bilgilerden, nce alnt yapalm, bakalm yukardaki rnei Kur'an dan verenler, devamnda Kur'an dan m istifade ediyorlar.


"Fkh lisannda ise; Bir maln, dini usullere gre tayin edilen miktarn, Mslman zenginin SENEDEN SENEYE, zekt alabilecek sekiz snftan birine temlik etmesi; yani hibir menfaat ve istifade alkas olmamak zere vermesi demektir."


Yine yazda, zektn miktar konusunda bir bilgi verilmi. Bakn zekt, nasl vereceimiz anlatlyor.


"Tccarlar, satmak iin bulundurduklar mal senede bir defa sayp, deerini hesap ederler. Borlarn der, alacaklarn ilave ederler ve KALAN MKTARIN KIRKTA BRN ZEKT OLARAK VERRLER. (% 2.5), r arazisinde yetien mahsul senenin ounda yamur ve nehir suyu ile sulanyorsa ONDA BRN (%10), eer kova, dolap ve hayvan gibi vastalarla sulanyorsa YRMDE BRN (%5) r (zekt) olarak vermek icap eder.


Zekt, malla alakal bir ibadettir. SENEDE BR DEFA, Kuran- Kerimde bildirilen yerlere verilir. "


Deerli kardelerim bu yazdklarm, bir sitede zekt ile ilgili yaznn zetidir. Aslnda yllardr bizlere zekt konusunda anlatlanlarn da, bir zeti demek doru olacaktr. Elbette bu bilgilerin hi birisi Allah n emri deil, nefislerimizde uydurduumuz bir inancn eseridir.


Gelelim Allah n in Kitab KURAN a, o ne diyor acaba zekat konusunda. Yazmn banda Allah n, slam ve Kuran t alabilmemiz iin, kolaylatrdn syledii ayetlerini hatrlattm sizlere. Okuduumuz yazda Fkh lisannda zektn, ZENGNN SENEDEN SENEYE VERLECEK bir farz grev olduu yazlyor. Bu bilgi asla ve asla Kuran da yoktur. YAN ZEKT YILDA BR KEZ VERLEN BR FARZ GREV DEL, HER ZAMAN GEREKT HER VAKTTE, YOKSULA VERLEN BR FARZ GREVDR, BADETTR. te beerin yaratt fkh inanc, byle yanllarla dolu. Bunu asla hi kimse, bu ekilde snrlayamaz.


Ylda bir fakiri hatrlamak, Kuran retisine ve de Allah n Kuran da bizlere anlatt hi bir ayetine uymad gibi, Allah n adaletine de asla smaz. Peygamberimizde Kuran dndan, Kuran adaletine uymayan bir hkm vermeyeceine gre, bu dnce ve bilgiler, peygamberimize de atlan ak bir iftiradr.


Yazlanlara baklrsa, ylda bir alacak ve borlar hesap ettikten sonra deniyorsa, bu ancak o gnk devlete verilen vergiden baka bir ey olamaz. Zekt ise kazancndan yani bizzat kar ettiinden fakirlere, yoksullara maddi durumu olmayanlara gnlden verecein para ya da maldr ya da her konuda yardmdr diyebiliriz. BURADA KAR ZARAR HESABI, KESNLKLE YAPILMAZ. nk bir verip bin almak, bu dnya hesabna da uymaz. Allah n ok nem verdii ve birok kez zikrettii, zekt konusunda da Kur'an, gereken aklamalar yapmtr. imdi onlara bakalm.


Tevbe 60: Sadakalar/zektlar Allah'tan bir farz olarak ancak, yoksullara, dknlere, zekt memurlarna, gnlleri sndrlm olanlara, klelere, borlulara, Allah yolunda alp cihad edenlere, yolda kalana/toplumun bitirilemeyen ilerine aittir. Allah hakkyla bilen, iini yerli yerince yapandr. (Bayraktar Bayrakl meali)
Kuran da geen zekt, sadaka ve hayr yapma konusu, farkl anlamlarda deildir. Hepside olmayana, ihtiyac olana vermek anlamndadr. nk infak yani vermenin, tarifi tektir ayr ayr aklamas yoktur. Ayet sadakann yani zektn, kimlere verilecei konusunda ok net aklama yapyor ve farz bir emir olduunu sylyor. Gelelim zektn ne kadar verilecei konusuna. Allah, biz her eyden nice rnekleri, deiik ifadelerle verdik ki anlayasnz diyorsa hayrmz, zektmz, sadakamz da nasl vereceimizi, mutlaka bizlere Kuran da aklamtr. Aklanmayan bir bilgiyi, asla dinin asli unsuru yapamayz, ltfen bu mant asla unutmayalm.


Bakara 215: Sana Allah yolunda ne harcayacaklarn soruyorlar. De ki: HAYIR OLARAK NE HARCARSANIZ O, ana-baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmlar iindir. Hayr olarak ne yaparsanz, gerekten Allah onu hakkyla bilir. (Diyanet meali)
Bakn nekadar ak ve basit bir ekilde, hayr olarak gnlnzden ne koparsa, okadar diyerek zellikle bizlere brakyor. Peki neden bizlere brakyor? Allah bizleri imtihan ediyor da ondan. Ayrca ayette, hayrlarmz kimlere vereceimiz konusunda, daha da detaya giriyor. Dikkat ederseniz herhangi bir snrlama asla yok. nk imtihanmzn en nemli ksm, zgr irademizle vereceklerimizdir. Bakn imdide gelirimizden nasl vereceimiz konusunda, ok net bir aklama daha yapyor Bakara 219. ayette. ki farkl mealden yazalm.
"Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarn soruyorlar. De ki: HTYATAN ARTA KALANI. Allah, size ayetleri byle aklyor ki dnesiniz."


"[Allah yolunda] neyi harcayacaklarn sana sorarlar. De ki: O'NUN N AYIRABLECENZ HER EY. Bylece Allah mesajlarn size aklyor ki tefekkr edebilesiniz."


Grdnz m dostlar, ne diyor Rabbimiz, kazancnzn size ve bakmakla ykml olduklarnza yeterli olanndan artann verin. Sizi zorlamayacak ekilde infak edin. Hayr iin gnlden ne kadar ayrabilirseniz diye aka bildiriyor. HAN YILDA BR GELR GDER HESABI NEREDE? Kim kard ylda bir fakire zekt vereceimizi? BRLER GZELM SLAM DNN, FIKIK SLAHIYLA, NE HALA GETRM OK YAZIK.


te Rabbimiz in adaleti, ne gzel aklam. Ama hala bu ayeti grdkleri halde, eeee ne kadar vereceiz peki, bak belli deil, deme gafletini gstermekteyiz. Demek ki Allah ne kadar zekt vereceimizi, ne kadar hayr yapacamz bizlere brakm, ama bol bol vermemiz iinde, Kuran da birok tavsiyelerde bulunmutur. Gnlden ve kendi isteimizle malmzdan, paramzdan fakirlere ayrmak, sanrm imtihanmzn en zor ksm olsa gerek.


Gelelim bizlere retilen zektn adaletine. Okuduum yazda tccar kazand net parann %2,5 (1/40) n zekt olarak verecek, kyl ekip bitii mahsuln eer yamur sulamsa %10 unu (1/10) eer kendi sulamsa %5 ini (1/20) zekt olarak verecek diyordu. Basit hesapla zengin tccar, kylden drt kat eksik, yani kyl kardeim tccardan drt kat fazla zekt verecek ylemi? Dorudur bu Allah n adaleti deil, beerin adaleti ok normal.


Gnmzde devlet bile bu adaleti uygulamyor, hi armamak gerek. in en kts de, her kez bir yln sonunda yapt bilnoya gre, ylda bir fakirlere zektn vereceini sylemeleri. Dorusu 364 gn fakiri dnme 1 gn hatrla. Bu ekilde Rabbimiz in huzuruna gidersek, ne olur dersiniz dostlar bizlerin hali? Bu bilgiler Kuran adaletine smad gibi, akla-manta da smaz. Bu bilgiler Kuran d bilgilerdir, batl ve hurafedir. Peygamberimizin de onay vermesi mmkn deildir. Yine birka ayeti hatrlatmakta yarar var.


sra 36: Hakknda bilgin olmayan eyin ardna dme! nk kulak, gz ve gnln hepsi bundan sorumlu tutulacaktr.


Ankebut 51: Karlarnda okunup duran bir kitab sana indirmi olmamz onlara yetmiyor mu? Bunda, inanan bir toplum iin elbette ki bir rahmet ve bir t vardr.


Zhruf 44: Dorusu Kur'an, sana ve kavmine bir ttr. LERDE ONDAN SORUMLU TUTULACAKSINIZ.


Yaradan, hakknda emin olmadn bilginin ardna dme, diye bizlere t veriyor. Devamnda da, dorusu bize kzgnln belli edercesine, Karnzda okunan kitap sizlere yetmiyor mu diyor. En son yazdm ayette de, son noktay koyuyor aslnda Rabbimiz. BU KTAPTAN SORUMLUSUNUZ.


Sormak isterim, madem Kuran dan sorumluyuz, Kuran n neresinde yazyor ylda bir zekat vereceimiz? Biliyorum syleyemiyorsunuz, ama aklnzdan geenleri tahmin edebiliyorum. Herkes kendisinden sorumludur, kimin nereye ve nasl iman ettii, kendisini ilgilendirir, nk hesabn kendisi verecektir.


Dikkat ettiniz mi, Zekt konusunda Allah n adaleti ne diyor, beerin rivayet ve san adaleti ne diyor. Rabbimiz Zekt/sadaka ibadeti konusunda bizlere Kuran da, ne yaparsan onun karln kat kat veririm diyor ve baak rneini veriyor. Yani bana 1 verirsen, sana yzlerce misli iade ederim diyor.


Bakara 261: MALLARINI ALLAH YOLUNDA HARCAYANLARIN DURUMU, YED BAAK BTREN VE HER BAAKTA YZ TANE BULUNAN BR TOHUM GBDR. Allah, dilediine kat kat verir. Allah, ltfu geni olandr, hakkyla bilendir. (Diyanet meali)


DEMEK K ZEKTI VE VERECEMZ YARDIMI RABBMZ, NSANLARIN Z RADESNE BIRAKIYOR VE BZLER SINIYOR VE TEVK EDYOR. nfak etmeyi, yani zekt vermeyi hayr yapmay, Rabbimiz kendisine bir bor vermek olarak gsteriyor bizlere Kuran da. Bakn sizce bundan gzel bir rnek olabilir mi?


Bakara 245: KMDR ALLAHA GZEL BR BOR VERECEK o kimse ki, Allah da o borcu kendisine kat kat desin. (Rzk) Allah daraltr ve geniletir. Ancak Ona dndrleceksiniz. (Diyanet meali)


Demek ki kefenin cebi varm. Yaarken malmz, paramz Allah rzas iin hayrlarda kullanrsak, huzura gittiimizde bu yolla geri alacamz, Rabbimiz bu ekilde mjdeliyor. Tabi anlayana, anlamak isteyene.


Baz gerekleri doru grebilmemiz iin, Allah n ipine sarlmalyz, batln ve rivayetlerin deil. Rehberimiz Kuran ise, gzler aydnlktr doruyu grr. Eer rehber beer ve onun adaleti ise, amas da ok normaldir. Hesabn grlecei o etin gn amak, zlmek istemiyorsak, Allah n rehberine sarlalm.


Kuran anlayarak okuyan, zerinde dikkatle dnen, teblii bizzat aracsz Rahman dan alr ve aldatlmadan Rabbin doru yolunda ilerler. Kur'an anlamadan okuyan, Allah ile arasna araclar veliler sokan, gittii yolun Allah a ulaacandan asla emin olamaz. Gelin Rabbin ayetinde t verdii gibi, EMN OLMADIINIZ BLGLERN ARDINDAN GTMEYN, diyen Yaradan a kulak verelim.


Sayglarmla
Haluk GMTABAK


https://hakyolkuran1.blogspot.com/
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/