Skutun da bir sesi vardr.
Onu duyacak yrek lazm... !

ems-i Tebrizi