• Konum: Karayip Denizinde ada, Porto Riko'nun doğusunda yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 18 15 Kuzey enlemi, 63 10 Batı boylamı
  Harita konumu: Orta Amerika ve Karayipler
  Yüzölçümü: toplam: 102 km²
  kara: 102 km²
  su: 0 km²
  Sınırları: 0 km
  Sahil şeridi: 61 km
  İklimi: Tropikal iklim
  Arazi yapısı: Zemininde kireç taşı bulunan yassı bir mercan adası
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Karayip Denizi 0 m; en yüksek noktası: Crocus Tepesi 65 m
  Doğal kaynakları: tuz, balık, ıstakoz
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %0
  otlaklar: %0
  ormanlık arazi: %0
  diğer: %100 (genellikle kayalıklardan oluşur) (2005)
  Doğal afetler: Tropikal fırtınalar yaygındır. (Temmuz - Ekim)


  Nüfus Bilgileri


  Nüfus: 14,436 (Temmuz 2009 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %22.8 (erkek 1,557; kadın 1,510)
  15-64 yaş: %70.4 (erkek 4,878; kadın 4,608)
  65 yaş ve üzeri: %6.9 (erkek 412; kadın 512) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %1.57 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: 6.9 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.03 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.03 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 1.06 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.81 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 1.03 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 20.32 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 verileri)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 77.28 yıl
  erkeklerde: 74.35 yıl
  kadın: 80.3 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.73 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  Ulus: Anguilla
  Dinler: Anglikan %29
  Dil: İngilizce (resmi)
  Okur yazar oranı: 12 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %95
  erkekler: %95
  kadınlar:: %95 (1984 verileri)


  Yönetimi


  Ülke adı: Anguilla
  Başkenti: Pago Pago
  Milli bayram: Anguilla Günü, 30 Mayıs
  Anayasa: 1 Nisan 1982; 1990'da değiştirilmiştir
  Hukuk sistemi: İngiliz hukuku temel alınmıştır.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı), CDB (Karayipler Kalkınma Bankası), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), OECS (Doğu Karayip Devletleri Teşkilatı), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu)


  Ekonomik Göstergeler


  Ekonomiye genel bakış: Anguilla kısıtlı miktarda doğal kaynaklara sahiptir, ekonomisi konfor turizmi, ıstakoz ürünleri, mültecilerden gelen para havaleleri sayesinde gelişme göstermiştir.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi: - 108.9 milyon $ (2004 verileri)
  GSYİH (Reel Büyüme): %10.2 (2004 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %5.3
  İş gücü: 6,049 (2001)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: ticaret %36, hizmet %29, inşaat %18, taşımacılık %10, imalat %3, tarım/balıkçılık/ormancılık/madencilik %4
  İşsizlik oranı: %8 (2002 verileri)
  Bütçe: gelirler: 22.8 milyon $; giderler: 22.5 milyon $
  Endüstri: Turizm, tekne yapımı, denizaşırı finansal hizmetler
  Endüstrinin büyüme oranı: %3.1 (1997 verileri)
  Tarım: Az miktarda tütün, sebzeler; büyük baş hayvanlar
  İhracat tutarı: 14.56 milyon $ (2005)
  İhracat ürünleri: ıstakoz, balık, çiftlik hayvanı, tuz, rom
  İthalat tutarı: 129.9 milyon $ (2005)
  Dış borç tutarı: 8.8 milyon $ (1998)
  Para birimi: Doğu Karayip Doları (XCD)
  Para birimi kodu: XCD
  Mali yıl: 1 Nisan - 31 Mart


  İletişim Bilgileri


  Kullanılan telefon hatları: 6,200 (2002)
  Telefon kodu: 1264
  Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 7, kısa dalga 0 (2004)
  Radyolar: 3,000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1997)
  Televizyonlar: 1,000 (1997)
  Internet kısaltması: .ai
  Internet servis sağlayıcıları: 16 (2000)
  Internet kullanıcıları: 3,000 (2002)


  Ulaşım ve Taşımacılık


  Demiryolları: 0 km
  Karayolları: toplam: 105 km
  asfalt: 65 km
  asfalt olmayan: 40 km (2002 verileri)
  Deniz yolları: yok