W02 dosyas nasl alr Oyun kurulum paketi
W02 dosyas nasl alr
Dosya Ad:
Oyun kurulum paketi
Dosya Aklamas:


Baz oyunlarn kurulmu srasnda otomatik alan sktrlm dosyalardr. Hitman ve Farcry gibi baz oyunlarda bu dosya grlmtr.


W02 dosyas kullanclar tarafndan alacak ekilde hazrlanmamtr. oyun kurulumu srasnda program tarafndan farkl klasrlere gerekli dosyalar kopyalanr. Oyun hata veriyorsa dosyay amaya almak yerine daha dzgn bir versiyonunu aramay deneyin.


Kullanlan Programlar:
Oyun kurulumu