spanyada niversite eitimi zel veya devlet niversitelerinde verilmektedir. spanyol niversiteleri eitim dili ounlukla spanyolca dilindedir, bazlar Katalanca bile olabilir. Baz niversiteler spanyada ngilizce dilinde de lisans veya master eitim programlar da verirler. spanyada ngilizce dilinde verilen eitim programlar genellikle yabanc renciler tarafndan da popler olan iletme, iletiim, ynetim, tasarm ve turizm zerine olanlardr.

spanyada niversite lisans eitimi 3 sene srer, bu ou program iin geerli bir sredir, ancak tp, mimarlk ve daha ok uzmanlk isteyen baz mhendislik programlar iin geerli olmayabilir. spanyada niversite lisans eitimine balayabilmek iin selectividat niversite giri snavna girmek gerekmektedir. spanyada niversiteler birinci snf tamamlayan rencileri transfer renci olarak da kabul edebilirler. Ltfen ayrntl bilgi iin yurtd eitim danmanlarmz araynz.

spanyada master eitimi ounlukla bir sene srmektedir. Baz eitim blmleri staj veya daha ok aratrma veya tez almas gerektiriyor olabilir bu durumda yksek lisans eitimi 2 veya 3 yl dahi srebilir. Baz eitim programlar direk doktora almas eklindedir.


ENSTT ETLER

niversiteler

niversitelerin otonom yaps sayesinde, bu kurumlar kendi okul aktivitelerini, servislerini, ders mfredatlarn kendileri dzenleyebilirler ve uygulamaya sokabilirler. Eitimde eitlik imkannn herkese salanabilmesi iin ve herkesin derecelerinin resmi olarak tannabilmesi iin, niversitelerin uyguladklar mfredatlara baz otoriteler tarafndan snrlamalar getirilmitir. Bu snrlamalar ders konularn ve dnem iindeki ders yklerini dzenler.

Devlet niversitelerinin yannda zel niversiteler de mevcuttur. Verilen servisin kalitesinin llmesi amac ile, yeni bir niversitenin gereken standartlar ile ilgili baz ykmllkler getirilmitir.

Halen spanyada 47 tane devlet ve 12 tane zel niversite vardr. niversitelerdeki almalar organize etmekten sorumlu olan birimler; niversite retmenleri ,Escuelas Tecnicas Superiores ve Escuelas niversitariasdr.

Bu birimin dnda, niversitelerde niversite enstitleri denilenir birimler vardr ki bu birimler, aratrma yapmakla sorumludur. Bu birimler, ayrca, doktora dersleri dzenlemek gibi aktivitelerde de bulunurlar.

niversite Dndaki Yksek renim Kurumlar

niversitelerin dnda, renciler farkl yksek renim kurumlarnda da alma yapabilirler. renciler yksek seviyede bir mesleki eitim alabilirler veya belli sanat dallarnda eitim alabilirler, ya da baz ok zel alanlarda almalar da yapabilirler. Bu eitimlerin bazlar mezunlarna, niversite derecesi ayarnda sertifikalar da verebilirler.

leri dzeydeki mesleki eitimler (ayn zamanda ileri dzeydeki ciclos formativos da denir), Curso de Orientacion Universitaria -LOGSE Baccalaureate-dan sonra yan Bachller sertifikasn aldktan sonra ve bir giri snavn getikten sonra yaplr.

Bu ileri dzeydeki meslek eitimleri veren kurumlar, orta dzeydeki eitimi de veren kurumlardr.

Sanat Eitimi

LOGSE ensenanzas de regimen especial bnyesinde sanat retimi yapar. Bu retim sonucunda, niversite derecesine denk sertifikalar verilebilir. Bu almalar: leri mzik ve dans eitimi, tiyatro, ve sanatsal objelerin korunmas ve restorasyonudur. Bu programlar bnyesinde ayrca plastik sanatlar da vardr. Tiyatro eitimi, Eitim ve Kltr Bakanl tarafndan verilir.

Bunlarn dnda, yksek mzik ve dans programlar veren devlete bal konservatuarlar da vardr. Bu kurumlarn en az 240 mzik ve 100 dans rencisi kapasiteleri vardr.

Tm bu kurumlar, ngrlen dereceleri vermeye hak kazanabilmeleri iin minimum artlar yerine getirmeleri gerekir. Bu artlar, enstitnn sahip olmas gereken fiziksel koullar olduu gibi, vermeleri gereken dersler ve almalar gereken en az renci says ile de ilgilidir.

Dier Yksek renim Kurumlar

zel mesleki eitim ve yksek sanat renimi veren kurumlarn dnda, temeli mesleki eitime benzeyen fakat ok eitli yksek renim alanlar salayan kurumlar da mevcuttur. Bunlarn arasnda Askeri eitim, i mimari, zel dedektiflik, sivil havaclk, mesleki terapi ve turizm, vb vardr.

1- Yksek askeri renim: Bu okullara kayt olabilmek iin: ya snrlamas ve niversite giri snavn gemi olmak gibi artlar vardr. Kabul, herkese ack fakat ok zorlu bir snav sonrasnda verilir. Eitimler Genel Havaclk Akademisi, Genel Askeri Akademi ve Deniz Harp Akademisinde verilir. Sivil Gardiyan program da 1994te kademeli olarak ilerleyen bir birim olarak genel eitim sisteminin iine yerletirilmitir. Escala de Subofcalese dahil olmay salayan eitim, yksek mesleki eitim ile ayn seviyededir ve Tecnco Superor rtbesini kazandrr.

2- Dier zellemi okullar: Bu programlar, her zaman rencilerine resmi bir sertifika kazandrmayabilir ve baz durumlarda bu programlar sadece zel kurumlar tarafndan verilirler. Eitimler iin bavuru cretleri ve aylk demeler gerekir. En yaygn olan nkoul, Curso de Orentacon Universitara programn bitirmi olmak ve niversite giri snavn gemi olmaktr. Bu eitimler genelde devlet tarafndan isletilen kurumlar tarafndan verilir. Bunlarn arasnda: Kriminoloj Enstituleri, Barcelona Halkla likiler Okulu, bir i mimar okulu, Sivil Havaclk Okulu, ve Mesleki Terapi Okulu saylabilir.

VASIFLANDIRMA SEVYELER

niversite Eitimi

niversite eitimi, kendi zel amalar ve bamsz akademik arl olan devreler eklinde dzenlenmitir. Bu sisteme gre, niversiteler 5 farkl eitim moduna ayrlmtr:

1- Birinci devre eitim, mesleki eitim iindir ve devam edilmesi gereken bir ikinci devre yoktur. Fakat baz durumlarda Diplomada derecesini kazanm olan renciler, eitimlerinin ikinci devresine devam edebilirler. Bu ikinci devre, birinci devredeki kazandklar mesleki bilgiler ile ilgilidir. Bu eitimleri ne, birinci devrelerini tamamladktan hemen sonra devam edebilirler.

2- ki devreli ve ara akademik derece vermeyen eitim. Bu almalar, devreler seklinde blnmtr ve tm renciler derecelerini almak ve mesleki vasflarn almak iin her iki devreyi de bitirmek zorundadrlar. Sadece birinci devreyi bitirmek, herhangi bir akademik dereceyi almaya hak kazandrmaz. nk tam akademik devreyi tamamlam saylmazlar.

3- Ara akademik dereceli iki devreli eitim. Bu durumda, birinci devreyi bitirmi olan renciler Diplomada, mimar veya teknik mhendis derecelerini almaya hak kazanrlar. Bu aamay tamamlayan renciler, ikinci devre ile eitimlerine devam etmeye hak kazanrlar. Bu ikinci devre, birinci devredeki kazandklar derece ile alakaldr ve mezunlarna Licencado, mhendis veya mimar derecelerini kazandrr.

4- Okul devirli eitim. Bu yeni niversite reformunun en nemli getirisidir. ki okul yl uzunluundadr ve birinci derecesini tamamlam olan renciler iindir. Bu renciler, bu program ile eitimlerinin ikinci devresini tamamlam olurlar ve mezunlara Lcancado, mhendis veya mimar dereceleri verilir.

5- nc devre eitim. niversiteler, ayrca nc devre denen bir eitim program da verirler ki bu eitim en az iki yl srer. Programa katlabilmek iin mhendis veya mimar olmu olmak gerekir. Bu devre, bilimsel, teknik veya sanatsal alanda daha da uzmanlamay isteyen renciler iindir ve dersler ve seminerler ierir. renciler, 5 yl iinde, daha nce yaynlanmam bir aratrma konusu zerinde bir doktora tezi yazmak ve okumak zorundadrlar. Mezunlarna Doktora derecesi verilir.
Bunlarn dnda, niversiteler mezunlara, mimar ve mhendislere zel programlar da verebilir. Bu programlar, niversite yllarnda kazanm olduklar bilgilerin uygulamalar ile ilgilidir.

niversite Harici Yksek renim

niversitelerin dnda, renciler zel mesleki eitim, zel sanat eitimi, ve baz zellemi sertifika programlar gibi alanlarda da yksek renimlerine devam edebilirler. Baz durumlarda, verilen sertifikalar, niversite derecesi ayarndadr.

AKADEMK YIL

spanya niversitelerinde, okul yl genellikle Ekim aynn ilk haftasnda baslar ve Haziran aynn ilk haftasnda sona erer. Ortalama 220 gnlk dnemlerdir. rencilerin Chrstmas dneminde iki hafta ve Easter dneminde de 10 gnlk tatilleri vardr.

KABUL ARTLARI

niversiteler in Kabul artlar

niversite Giri Snavlar (Trk rencilerin spanyada bir devlet niversitesine girebilmeleri iin SSyi kazanm ve Trkiyede bir okul tarafndan kabul edilmi olmas gerekmektedir)

ki devreli niversite eitimleri alabilmek iin niversite giri snavlar bir on kouldur. Birinci devre eitimler iin ise bir on koul deildir. Fakat, ou alanda kstl yerler vardr ve bu snav gemi olan rencilerin kabulde ncelikleri vardr. Pratikte, bu snav gemi olmak tm programlar iin bir on koul saylabilir.

niversitelere giri ynetmelikleri, ulusal ve blgesel otoritelerin sorumluluundadr. Bu snavlara giri ynetmelikleri ise Eitim ve Kltr Bakanlnn kontrolndedir. Bu bakanlk; kendi ilerinde zellikleri olan otonom blgelerden, devlet okul kurulu, ve niversite kurullarndan gelen raporlarn incelenmesi sonrasnda ynetmelikler dzenler. Otonom blgeler, kendi alanlar iin lke genelinden daha sk hatlar uygulanmasn talep edebilirler.

Her niversite, kendi bnyesinde uygulanacak snavlarn zamann, kurumlar iin belirlenmi snav snrlamalarna uymak kaydyla, belirler. Ayn ekilde, renci bavuru tarihlerini , ve giri snav bavuru son tarihlerini de belirler. ki eit snav vardr. Birincisi LGE ve ikincisi de LOGSE Baccalaureate programlarn takip etmi renciler iindir.

a. LGE
Curso de Orentacon Universitara programn bitirmi renciler iin olan bu snav, iki egzersizden oluur. Birincisi COU program iin ngrlen konular ierir ve ksmdan oluur: edebiyat yorumu ve spanyolca (baz otonom blgelerde kendi dilleri), yabanc dil, filozof blmleri. kinci egzersiz ise bavurulan blmle ilgili gerekli konular ierir (toplam 4 konudan oluur). Toplam alnan not, iki blumn ortalamasdr. Her iki bolum de 10 zerinden notlandrlr ve bu snavdaki geme notu 4tur.

Her okul dnemi iin, iki adet snav donemi vardr: Haziran ve Eyllde. Geemeyen renciler, sefere kadar snav tekrar alabilirler. Snav gemi fakat notunu arttrmak isteyen renciler de, bir sonraki senenin Haziran dneminde snav tekrar alabilirler.

COU programn seen renciler iin, niversiteye girite kolaylk salanr.

b. LOGSE
Baccalaureatelarn ngrlenden daha nce alacak renciler iindir. Bu snav da ierik olarak Curso de Orentacon Universtara rencilerinin snavlarna benzer. Bu snav, iki sistemin birlikte uyguland durumlarda bir ayrm olmamas iin yaplmaktadr.

Ynetmelikler uyarnca, renciler bir tane niversite giri snav alabilirler. Bu snav niversite ve Baccalaureate yetkilileri tarafndan birlikte hazrlanr. Bu snav, rencilerin Baccalaureatelarnn son ylnda grd konular ierir ve rencilerin akademik yeterliliklerini ve bilgilerini lmeye yneliktir.

Bu snav alacak renciler, grdkleri Baccalaureate ile ilgili 5 opsiyondan birini seerler. Birincisi tabii bilimlerdir ki Teknik-bilimsel ve salk alanlarna ayrlr. Ayrca beeri bilimler, sosyal bilimler ve sanat seenekleri de vardr. renciler bu be seenekten birinden snav olurlar. renciler aldklar snavn belirledii yksek renim alannda bavuruda bulunurlar.

Bu snavn ierii ve yaps LGE snavnnkine benzer. renciler, ylda iki kere uygulanan bu snavlara drt sefere kadar katlabilirler.

2- niversitelere Kayt Prosedrleri

Halen yrrlkte olan kanuni dzenlemeler, niversitelere girite nitelikli rencilerin seilmesi ile ilgili dzenlemeleri de ierir. Bu nitelikler, bavurann vasflar, ve bavuruda bulunduu niversitenin eidine gre deiiklik gsterir. Eer kaliteli bavurular varsa, niversite baz boluklar doldurmaktan ekinebilir. Eer niversiteye bavurular, kapasiteden fazla ise, renciler aadaki kriterlere gre seilirler:

1- En yksek incelik COU veya Baccalaureate (LOGSE) program mezunlarna ve ikamet deitireceini ispatlayanlara ve kendi niversite blgesinde bulunmayan bir bolum okumak isteyenlere verilir.
2- Snavlar Haziranda geenlerin Eyllde geenlere gre ncelii vardr.
3- COU veya Baccalaureate program erevesindeki bir eitime girienlerin, dier alanlardaki almalara gre ncelii vardr.

Tm bu kriterler uygulandktan sonra, geride kalanlar arasndan giri snavndaki derecelerine gre; BUP ve COU veya LOGSE Baccalaureate not ortalamasna gre; FP II veya denk not ortalamasna gre ve zel alanlarda (Sanat, eviri gibi) renim yapmak isteyenlere; giri snav ile zel yetenek snavlarnn ortalamasna gre ncelik verilir.

Yukardaki hkmler ile beraber, niversiteler, her yl belli sayda yeri zel durumlar iin rezerve ederler. Bu yerlere, aadaki renciler hangi niversite blgesine bal olduklarna baklmadan kabul verilir: niversitenin yzde 5 niversite Lcencados iin, yzde 5 ispanya niversite giri snavn gemi olan yabanc renciler iin (Avrupa Birlii yesi olmayan lkelerden), Escuelas Unverstaras larn en az yzde 30u ikinci asama mesleki eitim sertifikas (veya dengi) sahiplerine ayrlmtr.

Ayrca, yzde uluk ksmda, zel eitim ihtiyalar olan rencilere (engellilere) ayrlmtr. Baz durumlarda bu oran ykseltilebilir. Devlet okullar, bu rencilerin snav almalarn salayabilecek ekilde kendilerini ayarlamalar gerekir.

niversite Harici Yksek renim Kurumlar iin Kabul artlar

1- leri Seviyede zel Mesleki Eitim

Bu eitime dahil olabilmek iin iki yol vardr: Bachller sertifikas sahipleri iin direk giri, ve bir snav sonucu giri. Test, Eitim Otoriteleri tarafndan dzenlenir ve amac da adayn Baccalaure ate iin gerekli ekillere ve olgunlua kavumu olup olmadn belirlemektir. Belli bir alma deneyimini ispat eden adaylar, bu snavn baz blmlerinden muaf tutulabilirler. Eitim Otoriteleri, ileri mesleki eitimin belli bir yzdesini, bu snav sonucunda alnacak renciler iin ayrr.

Yeterli yerin olmamas durumunda, ncelik ilgili Baccalaureate blumlerini bitirmi olanlara verilmektedir.

Baccalaureate, COU veya Tecnco Especalsta (FP II) programlarn tamamlam olan renciler, nc seviye modulos profesonales ye katlabilirler. Bu seviye iin de bir giri snavn almalar gerekir.

2- Sanat Eitimi

Yksek mzik ve dans eitimine kayt yaptrabilmek iin, rencilerin Bachller sertifikas olmas, nc seviye mzik ve dans eitimi almalarn tamamlam olmalar ve yeterli bilgi ve yeteneklere sahip olduklarn snayan hkmetin yapm olduu bir snav almalar gerekir. Bu snav, girilecek bolum ile ilgilidir ve 10 zerindendir. Snavda baarl olmak iin 5 veya zeri not alm olmalar gerekir. Gerekli akademik koullar salamayan fakat bu snavda baarl olan renciler, zel bir egzersizi de gemeleri halinde kabul alabilirler. Kabul artlar, daha nce belirtilen artlar ile ayndr.

Tiyatro blmne kayt yaptrmak isteyen rencilerin, Bachller sertifikas sahibi olmalar , ve bir giri snavn gemeleri gerekir. Ayrca, akademik koullar salamayan fakat snavda baarl olan rencilerin kabulu ile ilgili ynetmelikler de vardr. Bu sekil/de ancak 20 yasn zerindeki renciler kabul alabilirler.

Kabul Prosedrleri

Hal hazrdaki yasal dzenlemeler, bu kurumlara giriteki uygun rencilerin belirlenmesi iin koullar belirtmitir. niversiteler, uygun vasflarda bekleyen renci olmas durumunda, ack kontenjan doldurmak zorundadr.Fakat, bavurularn, ack kontenjandan daha fazla olmas durumlarnda, aadaki kriterler kullanlr:

1- niversiteler, ayrcal COU veya Bachllerato (LOGSE) yapm olanlara, ikamet deitirenlere, ve kendi blgesinde bulunmayan bir alanda alma yapmak isteyenlere vermek zorundadrlar.
2- Giri snavlarn Haziranda geenlerin, Eyllde geenlere gre ncelii vardr.
3- COU veya Baccalaureate program erevesindeki bir eitime girienlerin, dier alanlardaki almalara gre ncelii vardr.

Yukardaki kriterler uygulandktan sonra ayn vasflara sahip renciler olmas durumunda: giri snavlarndaki notlar, ikinci devre eitimdeki not ortalamalar , ve baz zel alanlarda eitim almak isteyen rencilere (gzel sanatlar, eviri vb), giri snavlar ve yetenek snavlarndaki not ortalamalarna gre ncelik verilir.

Yukardaki hkmler ile beraber, niversiteler, her yl belli sayda yeni zel durumlar iin rezerve ederler. Bu yerlere, aadaki renciler hangi niversite blgesine bal olduklarna baklmadan kabul verilir: niversitenin yzde 5 niversite mezunlar iin, yzde 5 spanya niversite giri snavnda , en az yzde 30u ikinci asama mesleki eitim sertifikas (veya dengi) sahiplerine ayrlmtr.

Ayrca, yzde lk ksmda, zel eitim ihtiyalar olan rencilere (engellilere) ayrlmtr. Baz durumlarda bu oran ykseltilebilir. Devlet okullar, bu rencilerin snav almalarn salayabilecek ekilde kendilerini ayarlamalar gerekmektedir.