C İle Başlayan Almanca Kelimeler Listesi
Cafeteria kafeterya
Cafetier kahveci
Cashewnuss akaju cevizi
Chaos kaos, karmakarışık hal
Charakter karakter
charaktervoll, mit Charakter <=> charakterlos karakterli <=> karaktersiz
Charakterzug huy
Chauffeur, Fahrer şoför
Chefarzt başhekim
Chefredakteur başyazar
Chemie kimya
chemisch kimyasal
chemische Reinigung kuru temizleme
Chile, Chilene, chilenische Sprache Sili, Silili, Silili
China, Chinese, chinesisch Çin, Çinli, Çince
Cholera kolera
Christ Hıristiyan
Christi Geburt milat
Christus İsa
Chrom krom
circa, ungefähr aşağı yukarı
clever akılıca
Cocktail kokteyl
College yüksek okul
Computer, Datenverarbeiter; Zähler, Rechner bilgisayar
Couchtisch orta masası
Cousin kuzen
Creme krem