THIS, THAT, THESE, THOSE1.Anlamı (İşaret Zamirleri)İşaret zamirleri this bu, that şu, these bunlar, thoseşunlar, konuşmacının nesne veya insanla olan münasebetini bildirirler.
This (singular)and these (plural) nesne veya insanın konuşmacıya yakın olduğunu bildirir. That (singular
tekil) and those (plural çoğul) nesne veya insanın konuşmacıya uzak olduğunu bildirir. Bu fiziksel yakınlık ya da uzaklık olabilir. Örneğin:

This yakın tekil
That uzak tekil
Theseyakın çoğul
Those uzak çoğul
Who owns that house? (uzak) Şu evin sahibi kim?
Is
thisJohn's house? (yakın) Bu John'un evi mi?

Ya da bu psikolojik bir uzaklık da olabilir.
Örneğin:That's nothing to do with me.. (uzak) Benimle hiçbir alakası yok
Thisis a nice surprise! (yakın) Bu ne güzel bir sürpriz!

2.Kullanım a) Before the noun. (İsimden önce)
b) Before the word 'one'.
('one' kelimesinden önce)
c) Before an adjective + noun.
(Sıfat + isimden önce)
d) Alone when the noun is 'understood'.
(İsim önceden biliniyor ve anlaşılıyorsa tek başına kullanılabilir.)

Örnekler:
a)Thiscar looks cleaner than that one.
b) Thisold world keeps turning round
c) Do you remember
that wonderful day in June?
d) I'll never forget
this.