Bir yapıtın ana motifi ya da başlıca motifleri. Tema'yı konu ve anadüşünce ile karıştırmamalıdır. Başka bir söyleyişle konu, üzerinde durulan, söz söylenen olay, durum, nesne, genellenirse herhangi bir şeydir. Tema ise konunun geliştirilmesinde başvurulan bir ayrıntıdır; bir buluş, bir görüş ya da düşünüştür. Söz gelimi ölüm, fizyolojik tanımıyla yaşamın bitimidir ve bir konudur. Ölüm düşüncesi ise bir temadır.