Souk Kuak klimleri ve zellikleri

Souk iklimleri 3 ayr blmde incelemek gereklidir:

  • Karasal iklim
  • Tundra iklimi
  • Kar iklimi


Karasal klim:

Klar souk ve yaldr.En fazla kar ya grlr.
Klar ok uzun srer (6-8 ay)
Trkiyede karasal iklim bariz olarak Dou Anadolu, Anadolu ve Gneydou Anadolu blgesinde grlr.
Bitki rts bozkrdr.
Yllk ya miktar 500-600mm dolayndadr.
Yllk scaklk ortalamas -50-60 C'dir.
Tundra klimi:

Grld yerler :Avrupa ve Amerika'nn Kuzeyinde, Grnland Adas'nn kuzey kylar.
Yalar ok fazladr
K scaklk ortalamalar -5000C kadar der.
Topraklar 180 m derine kadar donmutur.
Bitki rts yosun ve yosunumsu bitkilerden oluan tundradr.
Yllk ya miktar 100-250mm civarndadr.
Kar klimi:

gloo
Scaklk her zaman 4nin altndadr.
En scak ay 6nin altndadr.
ok souk buzul blgelerdir.
Zemin, yl boyunca karla kapldr.
Bitki rts yoktur.
70 kuzey ve 65 gney paralellerinde grlr.
igloo denen buzdan evlerde yaarlar.
Yaam koullar elverili deildir.